Mikroinvertteri & aurinkopaneeli

Mikroinvertterit ovat suhteellisen uusi tekniikka aurinkoenergian maailmassa. Vaikka perinteiset ketjuinvertterit ovat olleet suosittuja useiden vuosien ajan, mikroinvertterit ovat nopeasti saamassa suosiota parantuneen tehokkuuden ja joustavuuden ansiosta. Tässä artikkelissa sukeltaamme mikroinvertterien maailmaan ja tutkimme niiden toimintaa, niiden etuja ja haittoja, oikean järjestelmän valintaa sekä asennus- ja huoltovinkkejä.

Mitä ovat mikroinvertterit?

Mikroinvertterit ovat pieniä inverttereitä, jotka kiinnitetään jokaiseen yksittäiseen aurinkopaneeliin sen sijaan, että ne olisi kytketty paneelien sarjaan kuten perinteiset invertterit. Tämä tarkoittaa, että jokainen paneeli voi toimia itsenäisesti sen sijaan, että sitä rajoittaisi ketjun heikoimman paneelin suorituskyky.

Kuinka mikroinvertterit toimivat?

Mikroinvertterit muuntavat tasavirran jokaisesta yksittäisestä aurinkopaneelista vaihtovirraksi, jota voidaan käyttää koteihin ja yrityksiin. Ne hoitavat tämän valvomalla kunkin paneelin tehoa ja säätämällä invertteriä niin, että jokainen paneeli tuottaa mahdollisimman paljon energiaa. Toisin kuin ketjuinvertterit, jotka voivat valvoa vain koko paneelisarjan suorituskykyä, mikroinvertterit voivat havaita ja korjata ongelmia paneelikohtaisesti.

Mikroinvertterien edut

Yksi mikroinvertterien suurimmista eduista on, että ne parantavat energian tuotantoa ja tehokkuutta. Kun mikroinvertterit antavat jokaisen paneelin toimia itsenäisesti, ne voivat maksimoida koko järjestelmän tuottaman energian määrän. Tämä voi johtaa energiantuotannon merkittävään kasvuun, erityisesti järjestelmissä, joissa paneelit ovat alttiita varjostukselle tai suuntauksen eroille.

Toinen mikroinvertterien etu on suurempi joustavuus ja asennuksen helppous. Koska jokaisella paneelilla on oma invertteri, ei tarvitse huolehtia samojen teknisten paneelien yhteensovittamisesta, ja paneelien sijoittamisessa on näin myös enemmän vapautta. Lisäksi, koska mikroinvertterit asennetaan yleensä katolle paneelien mukana, ei tarvita suurta ja kallista keskusinvertteriä.

Mikroinvertterien ylläpito- ja vaihtokustannukset ovat myös pienemmät, koska kaikki mahdolliset ongelmat rajoittuvat yksittäisiin paneeleihin koko ketjun sijaan. Lisäksi mikroinvertterit voivat auttaa lisäämään turvallisuutta ja ehkäisemään tulipaloja, koska ne vähentävät valokaaren todennäköisyyttä varjostuksen tai paneelien yhteensopimattomuuden vuoksi.

Mikroinvertterien miinukset

Vaikka mikroinvertterit tarjoavat monia etuja, niillä on myös joitain huonoja puolia. Yksi suurimmista haitoista on korkeammat alkukustannukset verrattuna ketjuinvertteriin. Lisäksi, koska jokaisella paneelilla on oma invertteri, maksimiteho on pienempi kuin ketjuinvertterijärjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että mikroinvertterit eivät välttämättä ole paras valinta järjestelmiin, joissa on oikein suuri määrä paneeleja tai joissa on korkea tehotarve.

Toinen mikroinvertterien miinus on huonompi yhteensopivuus tiettyjen aurinkopaneelijärjestelmien kanssa. Jotkut vanhemmat tai erikoisemmat paneelityypit eivät ehkä ole yhteensopivia mikroinvertterien kanssa, mikä voi rajoittaa mikroinvertterijärjestelmän asentamista suunnittelevien asunnonomistajien käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

Oikean mikroinvertterijärjestelmän valinta

Mikroinvertterijärjestelmää valittaessa on otettava huomioon useita tekijöitä. Yksi tärkeimmistä on paneelien yhteensopivuus, koska jotkin mikroinvertterit eivät välttämättä ole yhteensopivia tiettyjen paneelityyppien kanssa. Muita huomioitavia tekijöitä ovat tehovaatimukset, budjetti ja takuut. Suosittuja mikroinvertterimerkkejä ja -malleja ovat mm. Enphase Energy, SolarEdge ja APsystems.

Mikroinvertterien asennus ja huolto

Mikroinvertterijärjestelmän asentaminen on yleensä yksinkertaista, ja sen voi tehdä pätevä sähköasentaja melko nopeastikin. Prosessi käsittää invertterien asentamisen katolle paneelien viereen ja liittämisen itse rakennuksen johdotukseen. Asennuksen jälkeen mikroinvertterit vaativat vain vähän huoltoa säännöllisen puhdistuksen ja mahdollisten ongelmien seurannan lisäksi. On kuitenkin tärkeää työskennellä pätevän asentajan kanssa varmistaaksesi, että järjestelmä asennetaan turvallisesti ja oikein.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikroinvertterit ovat arvokas lisä mihin tahansa suunniteltavaan aurinkopaneelijärjestelmään. Ne voivat lisätä energian tuotantoa, yksinkertaistaa asennusta ja tarjota arvokasta seurantatietoa. Vaikka niiden alkukustannukset saattavat olla korkeammat, pitkän aikavälin hyödyt tekevät niistä usein kannattavan sijoituksen jokaiselle asunnonomistajalle, joka haluaa maksimoida aurinkopaneeliensa potentiaalin.